Hizmet Yeterlilik Belgesi - Yenimahalle Patent Yenimahalle Patent » Hizmet Yeterlilik Belgesi » Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik » TSE HYB
Hizmet Yeterlilik Belgesi - Yenimahalle Patent
Sosyal İletişim Kanallarımız Atatürk Blv. Remzi Oğuz Arık, 06680 Çankaya/Ankara +90 212 212 35 17 Yenimahalle Patent Logo
Yenimahalle Patent
Yenimahalle Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Atatürk Blv 06680 Çankaya Ankara


Hizmet Yeterlilik Belgesi


Hizmet Yeterlilik Belgesi

21.12.2001 tarih ve 24617 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan TRKGM-2001/7 sayılı tebliğe göre sanayi malı üreten işletmeler satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu belgeyi alabilmek için öncelikle TSE'den satış sonrası servis hizmetinin verileceği servis istasyonunun ilgili ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir


“Hizmet Yeterlik Belgesi” almanız gerekmektedir. Bu hususta değişik iş kolları için TSE tarafından hazırlanan farklı kriterler veya standartlar bulunmakta olup Mobilya Sektörüne ilişkin kriterler örnek olarak aşağıda verilmiştir.

 


YENİMAHALLE PATENT | SERVİSİN YERİ VE BİNASI NASIL OLMALIDIR?

YENİMAHALLE PATENT | SERVİSİN YERİ VE BİNASI NASIL OLMALIDIR?


(Mobilyalar İçin örnek olarak verilmiştir.)

 Servis tercihen aynı meslek grubu için ayrılmış bölgelerde olmalıdır.

 İmalatçının servis hizmeti de vermesi halinde; bu hizmet imalathanenin bünyesinde verilebilir.

 Servise günlük ulaşım araçları ile ulaşılabilmelidir.

 Serviste müşterek veya münferit kullanma özelliğinde otopark imkanı bulunmalıdır.

 Servise gelen mobilyaların indirilip, bindirilmesi ve servisi içine taşınması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.

 Servis giriş kapısı mobilyaların girebileceği ölçüde olmalı, kolay görülebilmeli, hırsızlık vb. tehlikelere karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.

 Servis binasının yapımında tercihen kolay yanmayan malzemeler kullanılmış olmalıdır.

Yenimahalle Patent, Kalite Yönetim Sistemleri danışmanları tarafından hazırlanan ISO NedirISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi' nin kurulumu, ISO 9001 Kalite Danışmanlık hizmetlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim SistemiCE Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi danışmanlık ve belgelendirme ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

 Şayet servis hizmeti imalatçı tarafından veriliyor ise; tercihen dış vitrin bulunmalı, vitrin servis binasının cephe görüntüsüne uygun büyüklükte planlanmalı, kolay yanmayan malzemeden yapılmalı, soğuk havalarda vitrin camının buğulanmaması için tedbir alınmalı, uygun şekilde aydınlatılmalı,uygun renk, şekil ve boyutta işyeri tabelası bulunmalıdır.

 Serviste idari birim, müşteri kabul birimi, konstrüksiyon, döşeme, dikiş, üst yüzey işlemleri birimleri, tamiratı yapılan mobilyaların bekletildiği mahal, işçi dinlenme mahalli , wc-lavabo ve tercihen duş bulunmalıdır.

 Servis tamirat kapsamı içinde bulunan bir kısım hizmeti; kendi sorumluluğunda olmak kaydıyla, başka işyerlerinden temin edebilir. Bu durumda bu hizmetlerin verileceği mekanlar serviste aranmaz.

 Servisteki birim ve mekanlar hizmete yetecek büyüklükte olmalı, amaca uygun eşyalarla tefriş edilmelidir.


Tek Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL)

BAŞVURU ₺1.525  
BELGE ₺2.720= TOPLAM ₺4.245

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


YENİMAHALLE PATENT | HİZMETLE İLGİLİ HUSUSLAR NELERDİR?


(Mobilyalar İçin örnek olarak verilmiştir.)

 İmalatçı; imalattan kaynaklanan ve ayıplı mal kapsamına giren hususların giderileceğine dair yazılı taahhütname vermelidir.

 Bu kapsamda servis kusurun niteliğine göre hizmeti müşteri adresinde verebilecek şekilde imkana sahip olmalıdır.

 Servis hizmetinin bir kısmı, anlaşmalı başka servis veya imalathaneler eliyle verilebilir. Bu durumda hizmetin kalitesinden taahhüdü veren servis sorumludur.

 İmalatçı tarafından verilen servis hizmetleri uygulamasında; bayiler tarafından satışı yapılan mobilyaların servis hizmetinin sorumluluğu da ana bayii (imalatçı) tarafından üstlenilir.

 Her türlü servis hizmeti teknik ve idari hükümlerin yer aldığı sözleşme esasına göre verilir.

 Serviste işçilik ve malzeme fiyatlarını gösteren bir fiyat listesi bulunmalı, tercihen yazılı olarak fiyat mutabakatına varıldıktan sonra hizmet verilmelidir.

 Hizmetin tamamlanmasını müteakip, müşteri önünde ilgili testler yapılmalı, müşterinin bulunmaması halinde test belgeleri ile işçilik, malzeme ve parçaları gösteren bir “Gerçekleştirme Belgesi” düzenlenmeli, imzalanarak birer nüshası müşteriye verilmeli, hizmetin tamamlanmasını müteakip bilgi ve teknik yardıma devam edilmelidir.

 Serviste hizmete ilişkin standartlar , periyodik mesleki yayınlar ve mobilya tamiratına ilişkin yayınlar bulunmalı ve müşterinin incelemesine sunulmalıdır.


Tekli Tasarım Tescil Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺650
HİZMET ÜCRETİ ₺944= TOPLAM ₺1.594

HEMEN ARAYINIZ
(TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


YENİMAHALLE PATENT | HİZMETLE İLGİLİ HUSUSLAR NELERDİR?
YENİMAHALLE PATENT | SERVİSTE ÇALIŞAN PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR NELERDİR?

YENİMAHALLE PATENT | SERVİSTE ÇALIŞAN PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR NELERDİR?


 Servis hizmetinin imalatçı işletme tarafından verilmesi durumunda, işletme; bayileri de dahil satışı yapılan mobilyaların cins ve sayılarına ilişkin istatistik bilgiler tutmalı ve buna göre belirleyeceği iş hacmini karşılayacak nitelikte ve sayıda personel istihdam etmelidir.

 Çalışan teknik elemanlar tercihen bu alanda mesleki eğitim görmüş olmalı, servisin kendi iç prensiplerine göre zaman zaman eğitimden geçirilmelidir.

 Servis istendiğinde çalışan teknik elemanların kendi personeli olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir.

Marka Yenileme Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺2.460
HİZMET ÜCRETİ ₺545= TOPLAM ₺3.103

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


YENİMAHALLE PATENT | DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR NELERDİR?


 Servis atıksız yakıt kullanmak suretiyle, uygun bir sistemle ısıtılmalı, tabii olarak havalandırılmalı, mümkün olmadığı takdirde mekanik havalandırma bulunmalıdır.

 Bu kapsamda servis kusurun niteliğine göre hizmeti müşteri adresinde verebilecek şekilde imkana sahip olmalıdır.

 Servisteki müşterek veya münferit kullanma özelliğindeki WC'nin teknik özellikleri TS8357'ye uygun olmalıdır.

 Serviste çevre mevzuatı ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin bütün tedbirler alınmalıdır.

 Servis iskelet (konstrüksiyon) , metal mekanizasyon, döşeme, dikiş, üst yüzey ve test iş ve işlemlerinin tamamını kendisi veya bir kısmını sözleşmeli olarak başka bir servis veya imalathane eliyle yapabilecek şekilde takım, tezgah, makine, avadanlık ve malzemeye sahip olmalıdır.

 Servis ve /veya sözleşmeli hizmet veren servis, istendiğinde bu donanımların kendi malı olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir


Marka Devir Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺1.640
HİZMET ÜCRETİ ₺1.180= TOPLAM ₺2.820

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


YENİMAHALLE PATENT | DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR NELERDİR?
YENİMAHALLE PATENT | HİZMET BELGELENDİRME NEDİR?

YENİMAHALLE PATENT | HİZMET BELGELENDİRME NEDİR?


Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmelidir.

 

Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir. Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar aşağıdaki markayı kullanabilir;

Beşli Tasarım Tescil Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺1930
HİZMET ÜCRETİ ₺1500 = TOPLAM ₺3.700

HEMEN ARAYINIZ
(TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


YENİMAHALLE PATENT | HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?


4077 SAYILI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE GARANTİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİ İMAL VE İTHAL EDEN KURULUŞLAR;

Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.


İHALE İLE KAMU HİZMETLERİNİ YAPAN VE YAPMAYA TALİP OLAN KURULUŞLAR;


Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar


GÜVENLİK RİSKİ TAŞIMASI NEDENİYLE YASAL ZORUNLULUĞU OLAN KURULUŞLAR


LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.


SEKTÖRÜNDE KENDİ HİZMET KALİTESİNİ MÜŞTERİLERİNE KARŞI GARANTİ VE İSPAT ETMEK İSTEYEN KURULUŞLAR


Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.


Marka İtiraza Karşı Görüş (KDV DAHİL)

HİZMET ÜCRET ₺1.750
KDV ₺180= TOPLAM ₺2.065

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


YENİMAHALLE PATENT | HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?
YENİMAHALLE PATENT | HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİN YARARLARI NELERDİR?

YENİMAHALLE PATENT | HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİN YARARLARI NELERDİR?


1 Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.

 İşyerlerin de bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,

 Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,

 Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,

 Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,

 Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,

 Verilen hizmetin kalitesi artar,

 Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,

 Müşteri fiyat yönünden korunur,

10 Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,

11 Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,

12 Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.

 

Hizmet yeterlilik Belgesi belgelendirme ve eğitim konularında Yenimahalle Patent İletişim Adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

Marka Bülten Yayına İtirazlar (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺400
HİZMET ÜCRETİ 2.065₺ = TOPLAM ₺2.465

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757ONLİNE TESCİL


Yenimahalle Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz.


İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR


Marka Tescil Tasarım Tescil

DİĞER HİZMETLER

Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.


ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dökümante ve sürdürebileceğini göz önüne seren yönetim sistemidir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, kimlik kanıtlama, inkar edememe, sorumluluk, erişim denetimi , güvenilirlik ve emniyet bilgi güvenirliği unsurlarıdır.

CE Belgesi

Avrupa Birliğinde satılacak bir ürünün, Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal zorunluluktur.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu standart, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak için gerekli olan ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsar.

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Resmi Gazetede yayınlanan TRKGM-2001/7 sayılı tebliğe göre sanayi malı üreten işletmeler satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri

İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği durumunun hazırlık yönelimine ihtiyaç vardır. Bu iş sağlığı ve güvenliği yönetimi aşağıdaki aşamaları içermektedir.


Kalite Nedir?

Kalite Nedir? kavramı, net bir tanıma sahip değildir Ancak bakış açılarına göre pek çok tanımı yapılmaktadır Bunlardan bazıları şöyledir.

Kaizen Nedir ve Kaizen Felsefesi

Kaizen Japoncadaki kai değişim ve zen daha iyi anlamına gelen kelimelerin birleşimi ile oluşan, sürekli iyileştirme anlamına gelir.

6 Sigma Nedir

Altı Sigma, Toplam Kalite Yönetiminin odak noktası olan süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesinde kullanılabilen bir yöntem, bir metodolojidir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi Yenimahalle Patent » Hizmet Yeterlilik Belgesi » Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik » TSE HYB Kalite 31-01-2021
Hizmet Yeterlilik Belgesi 21.12.2001 tarih ve 24617 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan TRKGM-2001/7 sayılı tebliğe göre sanayi malı üreten işletmeler satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu belgeyi alabilmek için öncelikle TSE'den satış sonrası servis hizmetinin verileceği servis istasyonunun ilgili ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir “Hizmet Yeterlik Belgesi” almanız gerekmektedir. Bu hususta değişik iş kolları için TSE tarafından hazırlanan farklı kriterler veya standartlar bulunmakta olup Mobilya Sektörüne ilişkin kriterler örnek olarak aşağıda verilmiştir.   Hepsini Göster Menu Servisin Yeri ve Binası Nasıl olmalıdır? Hizmetle İlgili Hususlar Nelerdir? Serviste Çalışan Personele İlişkin Hususlar Nelerdir? Dikkat Edilecek Diğer Hususlar Nelerdir? Hizmet Belgelendirme Nedir? Hizmet Yeterlilik Belgesini Kimler Alabilir? Hizmet Yeterlilik Belgesinin Yararları nelerdir? Online Tescil Diğer Hizmetler YENİMAHALLE PATENT | SERVİSİN YERİ VE BİNASI NASIL OLMALIDIR? (Mobilyalar İçin örnek olarak verilmiştir.)  Servis tercihen aynı meslek grubu için ayrılmış bölgelerde olmalıdır.  İmalatçının servis hizmeti de vermesi halinde; bu hizmet imalathanenin bünyesinde verilebilir.  Servise günlük ulaşım araçları ile ulaşılabilmelidir.  Serviste müşterek veya münferit kullanma özelliğinde otopark imkanı bulunmalıdır.  Servise gelen mobilyaların indirilip, bindirilmesi ve servisi içine taşınması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.  Servis giriş kapısı mobilyaların girebileceği ölçüde olmalı, kolay görülebilmeli, hırsızlık vb. tehlikelere karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.  Servis binasının yapımında tercihen kolay yanmayan malzemeler kullanılmış olmalıdır. Yenimahalle Patent, Kalite Yönetim Sistemleri danışmanları tarafından hazırlanan ISO Nedir, ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi' nin kurulumu, ISO 9001 Kalite Danışmanlık hizmetlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, CE Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi danışmanlık ve belgelendirme ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.  Şayet servis hizmeti imalatçı tarafından veriliyor ise; tercihen dış vitrin bulunmalı, vitrin servis binasının cephe görüntüsüne uygun büyüklükte planlanmalı, kolay yanmayan malzemeden yapılmalı, soğuk havalarda vitrin camının buğulanmaması için tedbir alınmalı, uygun şekilde aydınlatılmalı,uygun renk, şekil ve boyutta işyeri tabelası bulunmalıdır.  Serviste idari birim, müşteri kabul birimi, konstrüksiyon, döşeme, dikiş, üst yüzey işlemleri birimleri, tamiratı yapılan mobilyaların bekletildiği mahal, işçi dinlenme mahalli , wc-lavabo ve tercihen duş bulunmalıdır.  Servis tamirat kapsamı içinde bulunan bir kısım hizmeti; kendi sorumluluğunda olmak kaydıyla, başka işyerlerinden temin edebilir. Bu durumda bu hizmetlerin verileceği mekanlar serviste aranmaz.  Servisteki birim ve mekanlar hizmete yetecek büyüklükte olmalı, amaca uygun eşyalarla tefriş edilmelidir. Tek Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL) BAŞVURU ₺1.525  BELGE ₺2.720= TOPLAM ₺4.245 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Kalite Nedir ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi ISO Nedir ISO 9001 Kalite Danışmanlık Diğer İlgili Konular Kaizen Nedir ve Kaizen Felsefesi 6 Sigma Nedir Bilgi Güvenliği Nedir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti YENİMAHALLE PATENT | HİZMETLE İLGİLİ HUSUSLAR NELERDİR? (Mobilyalar İçin örnek olarak verilmiştir.)  İmalatçı; imalattan kaynaklanan ve ayıplı mal kapsamına giren hususların giderileceğine dair yazılı taahhütname vermelidir.  Bu kapsamda servis kusurun niteliğine göre hizmeti müşteri adresinde verebilecek şekilde imkana sahip olmalıdır.  Servis hizmetinin bir kısmı, anlaşmalı başka servis veya imalathaneler eliyle verilebilir. Bu durumda hizmetin kalitesinden taahhüdü veren servis sorumludur.  İmalatçı tarafından verilen servis hizmetleri uygulamasında; bayiler tarafından satışı yapılan mobilyaların servis hizmetinin sorumluluğu da ana bayii (imalatçı) tarafından üstlenilir.  Her türlü servis hizmeti teknik ve idari hükümlerin yer aldığı sözleşme esasına göre verilir.  Serviste işçilik ve malzeme fiyatlarını gösteren bir fiyat listesi bulunmalı, tercihen yazılı olarak fiyat mutabakatına varıldıktan sonra hizmet verilmelidir.  Hizmetin tamamlanmasını müteakip, müşteri önünde ilgili testler yapılmalı, müşterinin bulunmaması halinde test belgeleri ile işçilik, malzeme ve parçaları gösteren bir “Gerçekleştirme Belgesi” düzenlenmeli, imzalanarak birer nüshası müşteriye verilmeli, hizmetin tamamlanmasını müteakip bilgi ve teknik yardıma devam edilmelidir.  Serviste hizmete ilişkin standartlar , periyodik mesleki yayınlar ve mobilya tamiratına ilişkin yayınlar bulunmalı ve müşterinin incelemesine sunulmalıdır. Tekli Tasarım Tescil Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺650HİZMET ÜCRETİ ₺944= TOPLAM ₺1.594 HEMEN ARAYINIZ (TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular CE Belgesi ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri Çevre Yönetimi Diğer İlgili Konular CE Belgesi Yönetmelikleri Hizmet Yeterlilik Belgesi Barkod Garanti Belgesi Tekli Tasarım Tescil ÜcretiBeşli Tasarım Tescil Ücreti YENİMAHALLE PATENT | SERVİSTE ÇALIŞAN PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR NELERDİR?  Servis hizmetinin imalatçı işletme tarafından verilmesi durumunda, işletme; bayileri de dahil satışı yapılan mobilyaların cins ve sayılarına ilişkin istatistik bilgiler tutmalı ve buna göre belirleyeceği iş hacmini karşılayacak nitelikte ve sayıda personel istihdam etmelidir.  Çalışan teknik elemanlar tercihen bu alanda mesleki eğitim görmüş olmalı, servisin kendi iç prensiplerine göre zaman zaman eğitimden geçirilmelidir.  Servis istendiğinde çalışan teknik elemanların kendi personeli olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir. Marka Yenileme Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺2.460HİZMET ÜCRETİ ₺545= TOPLAM ₺3.103 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Marka Tescil Marka Tescil Ücreti Patent Fiyatları Diğer İlgili Konular Tasarım Tescil Ücretleri Faydalı Model Ücretleri Marka Sorgulama Patent Sorgulama Marka Tescil Yenileme ÜcretiMarka Devir YENİMAHALLE PATENT | DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR NELERDİR?  Servis atıksız yakıt kullanmak suretiyle, uygun bir sistemle ısıtılmalı, tabii olarak havalandırılmalı, mümkün olmadığı takdirde mekanik havalandırma bulunmalıdır.  Bu kapsamda servis kusurun niteliğine göre hizmeti müşteri adresinde verebilecek şekilde imkana sahip olmalıdır.  Servisteki müşterek veya münferit kullanma özelliğindeki WC'nin teknik özellikleri TS8357'ye uygun olmalıdır.  Serviste çevre mevzuatı ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin bütün tedbirler alınmalıdır.  Servis iskelet (konstrüksiyon) , metal mekanizasyon, döşeme, dikiş, üst yüzey ve test iş ve işlemlerinin tamamını kendisi veya bir kısmını sözleşmeli olarak başka bir servis veya imalathane eliyle yapabilecek şekilde takım, tezgah, makine, avadanlık ve malzemeye sahip olmalıdır.  Servis ve /veya sözleşmeli hizmet veren servis, istendiğinde bu donanımların kendi malı olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir Marka Devir Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺1.640HİZMET ÜCRETİ ₺1.180= TOPLAM ₺2.820 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Tasarım Tescil Sorgulama Yurtdışı Marka Sorgulama İsim Tescili İsim Tescil Sorgulama Diğer İlgili Konular Marka İsimleri Şirket İsimleri Firma İsimleri Patent Nereden ve Nasıl Alınır Marka İtiraza Karşı GörüşTÜRKPATENT Kararlarına İtiraz YENİMAHALLE PATENT | HİZMET BELGELENDİRME NEDİR? Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmelidir.   Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir. Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar aşağıdaki markayı kullanabilir; Beşli Tasarım Tescil Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺1930HİZMET ÜCRETİ ₺1500 = TOPLAM ₺3.700 HEMEN ARAYINIZ (TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Yurtdışı Marka Tescil Marka Tescil Belgesi Nedir Nasıl Alınır Marka Devir İşlemleri Marka İtiraz İşlemleri Diğer İlgili Konular Marka İzleme ve Takip Marka Tescil Yenileme Ücreti İşlemleri Patent Başvurusu Nasıl Yapılır İsim Tescili Patent FiyatlarıFaydalı Model Ücretleri YENİMAHALLE PATENT | HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR? 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE GARANTİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİ İMAL VE İTHAL EDEN KURULUŞLAR; Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb. İHALE İLE KAMU HİZMETLERİNİ YAPAN VE YAPMAYA TALİP OLAN KURULUŞLAR; Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar GÜVENLİK RİSKİ TAŞIMASI NEDENİYLE YASAL ZORUNLULUĞU OLAN KURULUŞLAR LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb. SEKTÖRÜNDE KENDİ HİZMET KALİTESİNİ MÜŞTERİLERİNE KARŞI GARANTİ VE İSPAT ETMEK İSTEYEN KURULUŞLAR Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları vb. Marka İtiraza Karşı Görüş (KDV DAHİL) HİZMET ÜCRET ₺1.750KDV ₺180= TOPLAM ₺2.065 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır En Ucuz Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır Yurtdışı Patent Tescil Online Marka Başvurusu Diğer İlgili Konular Marka Değeri Hesaplama Marka Değerleme Metodları Marka Stratejileri Logo Tasarımı Marka İtiraza Karşı GörüşTÜRKPATENT Kararlarına İtiraz YENİMAHALLE PATENT | HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİN YARARLARI NELERDİR? 1 Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur. 2  İşyerlerin de bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır, 3  Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır, 4  Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder, 5  Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar, 6  Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir, 7  Verilen hizmetin kalitesi artar, 8  Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar, 9  Müşteri fiyat yönünden korunur, 10 Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar, 11 Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar, 12 Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.   Hizmet yeterlilik Belgesi belgelendirme ve eğitim konularında Yenimahalle Patent İletişim Adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Marka Bülten Yayına İtirazlar (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺400HİZMET ÜCRETİ 2.065₺ = TOPLAM ₺2.465 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Marka Logo Tescili Nasıl Yapılır Marka Tescil Belgesi Nedir Nasıl Alınır İsim Hakkı Alma Marka İsmi Oluşturma Diğer İlgili Konular Yeni Marka İsmi Yaratmak Faydalı Model Sorgulama Faydalı Model Başvuru ve Tescil Patent Nedir Marka Yayına İtirazTürk Patent Karara İtiraz Ücreti ONLİNE TESCİL Yenimahalle Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz. İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR Marka Tescil Tasarım Tescil DİĞER HİZMETLER Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dökümante ve sürdürebileceğini göz önüne seren yönetim sistemidir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, kimlik kanıtlama, inkar edememe, sorumluluk, erişim denetimi , güvenilirlik ve emniyet bilgi güvenirliği unsurlarıdır. CE Belgesi Avrupa Birliğinde satılacak bir ürünün, Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal zorunluluktur. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bu standart, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak için gerekli olan ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsar. Hizmet Yeterlilik Belgesi Resmi Gazetede yayınlanan TRKGM-2001/7 sayılı tebliğe göre sanayi malı üreten işletmeler satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği durumunun hazırlık yönelimine ihtiyaç vardır. Bu iş sağlığı ve güvenliği yönetimi aşağıdaki aşamaları içermektedir. Kalite Nedir? Kalite Nedir? kavramı, net bir tanıma sahip değildir Ancak bakış açılarına göre pek çok tanımı yapılmaktadır Bunlardan bazıları şöyledir. Kaizen Nedir ve Kaizen Felsefesi Kaizen Japoncadaki kai değişim ve zen daha iyi anlamına gelen kelimelerin birleşimi ile oluşan, sürekli iyileştirme anlamına gelir. 6 Sigma Nedir Altı Sigma, Toplam Kalite Yönetiminin odak noktası olan süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesinde kullanılabilen bir yöntem, bir metodolojidir.
Atatürk Blv. Remzi Oğuz Arık, 06680 Çankaya/Ankara +90 212 212 35 17 Yenimahalle Patent

Yenimahalle Patent Logo

HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

Bülent AYDIN
Bülent AYDIN
Yayınlama Tarihi: 31-01-2021

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.Ayrıca, marka şehir proje kapsa..

Takip Edin