Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03.03.2011 tarih ve 2007/450-2011/64 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 07.05.2013 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalının 2001/1574 sayılı faydalı model belgesi ile “damacanalarda…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/11/2015 gün ve 2014/59 – 2015/287 sayılı kararı onayan Daire’nin 21/05/2018 gün ve 2016/7747 – 2018/3746 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalı şirketin 2011/55518 sayılı “DİGİTİLE” ibareli marka tescil başvurusuna müvekkilinin “DİGİTAL TİLE” ve “DIGI PRINT” ibareli markalarına dayanarak yaptığı…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 08/09/2015 gün ve 2014/176 – 2015/140 sayılı kararı bozan Dairenin 15/05/2017 gün ve 2016/272 – 2017/2899 sayılı kararı aleyhinde taraf vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalının 2012/04528, 2012/83116, 2011/69624 no’lu ‘‘Davetiye Dünyası’’ ve ‘‘Esra Davetiye Dünyası’’…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : …(KAPATILAN) ….FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada …(Kapatılan) ….Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/07/2016 tarih ve 2015/160-2016/173 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin “…” ve “…” esas unsurlu markalarının … nezdinde Uluslararası birçok sınıflara bağlı emtia ve hizmetler için tescil edildiğini, ancak davalı şirketin … markası ile ayırt…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/05/2014 tarih ve 2013/309-2014/109 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili ve davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili; … bir firma olan müvekkili şirketin “…” markasını 1980 yılından bu yana kullandığını, 09/06/2010 tarihinde 12. sınıfta yurt dışında tescil ettirdiğini, dünyanın çeşitli ülkelerine…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/04/2013 gün ve 2012/191-2013/88 sayılı kararı onayan Daire’nin 30/04/2014 gün ve 2014/26-2014/8145 sayılı kararı aleyhinde davacı-karşı davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin …+ŞEKİL ibare ve biçimli 41, 42 ve 44. sınıf hizmetleri içeren 2004/… ve …+ŞEKİL ibare ve biçimli…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/04/2013 tarih ve 2011/94-2013/63 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı şirket vekili ve davalı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/05/2012 tarih ve 2011/281-2012/191 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkili şirketin 2002 yılından bu yana telekomünikasyon hizmeti ile uğraştığını, yurt içinde ve yurt dışında geniş tüketici kitlesine hitap ettiğini, davacı şirketin ticaret unvanının 06.08.2002 tarihinde ticaret siciline tescil edildiğini, “…”…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/07/2010 tarih ve 2006/381-2010/164 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 05/03/2013 günü hazır bulunan davacı … Holding A.Ş. vekili Av. …ile davalı asil … ve davalılar vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri…

Read More

No: 1133 – Mahreç İşareti ANKARA SEYMEN KIYAFETİ / ANKARA SEĞMEN KIYAFETİ Tescil Ettiren ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 03.06.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 06.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil No 1133 Tescil Tarihi : 06.06.2022 Başvuru No : C2021/000228 Başvuru Tarihi : 03.06.2021 Coğrafi İşaretin Adı : Ankara Seymen Kıyafeti / Ankara Seğmen Kıyafeti Ürün / Ürün Grubu : Kıyafet / Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç işareti Tescil Ettiren : Ankara Büyükşehir Belediyesi Tescil Ettirenin Adresi : Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yenimahalle ANKARA…

Read More